Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  • 1
  • 2
Prev Next

การสอนภาษาอังกฤษแบบ. Active learning. ให…

11-02-2019 Hits:1014 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Super User - avatar Super User

การสอนภาษาอังกฤษแบบ. Active learning. ให้ นร.รร.ตชด.นเรศวร.ป่าละอู

                                               ตามนโยบายสอนเสริมวันหยุด ของผบช.ตชด.            ...

Read more

พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ รั…

04-02-2019 Hits:1032 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Super User - avatar Super User

 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ รับมอบสิ่งของและสื่อการสอนแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ รับมอบสิ่งของและสื่อการสอนแบบ Active Learning สำหรับชั้นอนุบาล จากมูลนิธินางฟ้าเพื่อคุณวันใหม่และ บจก.จิตอาสา ณ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง                            ♦ ♦ ♦ ♦ ♦    

Read more

พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ มาม…

04-02-2019 Hits:855 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Super User - avatar Super User

พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ มามอบโล่รางวัล"ครูผู้มีอุดมการณ์"

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ มามอบโล่รางวัล"ครูผู้มีอุดมการณ์"ของ สพฐ.ให้กับ ด.ต.หญิง มาลินณา สังข์แก้ว ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน ณ รร.ตชด.บ้านถ้ำหินและประชุมชี้แจงกำชับข้อสั่งการของ ผบช.ตชด.เกี่ยวกับการทบทวนบทเรียนทุกวัน และการสอนเสริมวันหยุด                      ...

Read more

รองผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจความพร้อมรับเสด็จ ร…

04-02-2019 Hits:449 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Super User - avatar Super User

รองผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจความพร้อมรับเสด็จ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผบช.ตชด. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ตรวจความพร้อมรับเสด็จ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง                                ♦ ♦...

Read more

ต้อนรับคณะ วบส.๒ นิด้า นำสิ่งของและสื่อก…

04-02-2019 Hits:405 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะ วบส.๒ นิด้า นำสิ่งของและสื่อการสอนมามอบให้ ต้นมะม่วง

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผบช.ตชด. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ต้อนรับคณะ วบส.๒ นิด้า นำสิ่งของและสื่อการสอนมามอบให้ ต้นมะม่วง                            ...

Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา โรงเรี…

04-02-2019 Hits:493 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Super User - avatar Super User

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดน โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๖๑ ณ บก.ตชด.ภาค ๑                        ...

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (mou)

05-02-2019 Hits:829 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า Super User - avatar Super User

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (mou)

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (mou) ระหว่าง บก.ตชด.ภาค ๑ กับชมรมอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง เรื่อง การฝึกอาชีพการเลี้ยงกบ เพื่อการพัฒนาสานพันธ์ เพื่อการบริโภค และการแปรรูปเพื่อการส่งออก ให้กับนักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ณ บก.ตชด.ภาค ๑               ...

Read more

คณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ศึกษาดูงาน พระรา…

05-02-2019 Hits:421 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า Super User - avatar Super User

คณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ศึกษาดูงาน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร

คณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ศึกษาดูงาน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  พ.ต.อ.ประกอบ. พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ศึกษาดูงาน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร              ...

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ …

04-02-2019 Hits:377 ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า Super User - avatar Super User

ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑  ปล่อยปลาทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล

ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑  ปล่อยปลาทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ พ.ต.อ.ประกอบ. พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑  ปล่อยปลาทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

Read more