Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การสอนภาษาอังกฤษแบบ. Active learning. ให้ นร.รร.ตชด.นเรศวร.ป่าละอู

                                               ตามนโยบายสอนเสริมวันหยุด ของผบช.ตชด.                                   เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เชิญคณะอาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติสมถวิล ห้วยมงคล หัวหิน มาทำการสอนภาษาอังกฤษแบบ. Active learning. ให้ นร.รร.ตชด.นเรศวร.ป่าละอู

 

                   

                    

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ รับมอบสิ่งของและสื่อการสอนแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ รับมอบสิ่งของและสื่อการสอนแบบ Active Learning สำหรับชั้นอนุบาล จากมูลนิธินางฟ้าเพื่อคุณวันใหม่และ บจก.จิตอาสา ณ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง

            

             

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 

รองผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจความพร้อมรับเสด็จ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผบช.ตชด. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑
ตรวจความพร้อมรับเสด็จ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง

                

             

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

    

พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ มามอบโล่รางวัล"ครูผู้มีอุดมการณ์"

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ มามอบโล่รางวัล"ครูผู้มีอุดมการณ์"ของ สพฐ.ให้กับ ด.ต.หญิง มาลินณา สังข์แก้ว ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน ณ รร.ตชด.บ้านถ้ำหินและประชุมชี้แจงกำชับข้อสั่งการของ ผบช.ตชด.เกี่ยวกับการทบทวนบทเรียนทุกวัน และการสอนเสริมวันหยุด

                           

                    

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ต้อนรับคณะ วบส.๒ นิด้า นำสิ่งของและสื่อการสอนมามอบให้ ต้นมะม่วง

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผบช.ตชด. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑
ต้อนรับคณะ วบส.๒ นิด้า นำสิ่งของและสื่อการสอนมามอบให้ ต้นมะม่วง 

                 

                

♦ ♦ ♦ ♦ ♦