Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดน โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๖๑ ณ บก.ตชด.ภาค ๑

                   

                 

 

พิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 

     

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.หญิง ณรินกรณ์ ประสานพันธ์ รอง ผกก.ฝอ.ฯ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ของ รร.ตชด.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๑ ณ.บก.ตชด.ภาค ๑

                       

♦ ♦ ♦ ♦ ♦